آرشیو برچسب های: لونا در کوینکس

ارز دیجیتال LUNA ، توکن پلتفرم ترا است که سه وظیفه اصلی دارد: 1_استخراج معاملات Terra در بخش استیکینگ ،2_ثابت نگه داشتن قیمت استیبل کوین های پلتفرم Terra و 3_ایجاد انگیزه  و پاداش برای استخراج کنندگان ترا.