آرشیو دسته بندی: لایه 2

معرفی رمزارزهای دارای لایه دوم جهت بهبود شبکه و مقیاس پذیری بیشتر بخصوص در تراکنش